Vrtání a frézování

Pro vrtání a frézování používáme strojů Lenz a Pluritec. Moderní vícevřetenové CNC vrtačky mají automatické zakladače, lineární pohony ve třech osách s možností kontaktního hloubkového vrtání.

Minimální vrtaný průměr otvorů je 0,2 mm, maximální 6,5 mm.

Pro frézování finálních výrobků používáme dvouvřetenových CNC fréz s lineárními pohony ve třech osách a automatickým kamerovým zaměřovacím systémem s možností invertovat smysl otáčení vřeten. Frézy umožňuje hloubkové frézování a vrtání za použití sekundárního měřícího systému.

Stroje jsou vybaveny automatickým laserovým odměřováním průměru, délky a rozkmitu nástroje.

Close Menu