Řízená impedance

 její mĕření a návrh layoutu

Vyrábíme DPS s řizenou impedancí se standardní tolerancí ±10% a s návrhem mĕřícího kuponu.

Navrhujeme i ovĕřujeme skladby plošných spojů pomocí moderních softwarových nástrojů.

K vyrobeným spojům dodáváme protokol výsledků mĕření.

Close Menu